Om Krav Maga

Krav Maga er et unikt og logisk system for selvforsvar, kampferdigheter og defensiv taktikk. Det er ingen tradisjonelle eller sportslige elementer i Krav Maga, systemet handler utelukkende om selvforsvar.