Om Krav Maga

Krav Maga er et unikt og logisk system for selvforsvar, kampferdigheter og defensiv taktikk.