Om Krav Maga

Krav Maga er et unikt og logisk system for selvforsvar, kampferdigheter og defensiv taktikk. Det er ingen tradisjonelle eller sportslige elementer i Krav Maga. Treningsmetodene blir basert på tilpasning av instinktiv respons gjennom prinsippbasert læring, noe som resulterer i ferdigheter som blir praktisk i løpet av kort tid og nyttig under stressende forhold.